Samtaleforløb: Psykoterapeutstuderende Dorthe Rudbeck søger klienter!

Har du noget, du tumler med i dit liv?

Mærker du tegn på stress?

Er du ængstelig, – eller er du begyndt at isolere dig?

Føler du uro?

Eller kunne du bare tænke dig at undersøge dine værdier, og stille skarpt på om du rent faktisk lever efter det, der er vigtigt for dig i dit liv?

Jeg er i gang med mit 4. år på uddannelsen som Eksistentiel Psykoterapeut. 

Det betyder, at jeg ikke længere skal øve samtaler på medstuderende, men kan tage eksterne klienter og have samtaler om eksistensen… om det at være til, og hvordan vi har det med at være i det liv, der gang på gang udfordres.

Sammen kan vi lave et undringsfællesskab, og kikke på hvordan livet udfolder sig for os.

Alle samtaler vil blive optaget på video, så jeg kan få professionel supervision af min underviser, – men derudover kommer samtaler og film ikke andre steder. Jeg har naturligvis tavshedspligt! – og følger i øvrigt Psykoterapeutforeningens Etiske Retningslinjer. https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

  • Jeg er som terapeut fordomsfri ift. det andet menneske, og det vedkommende tumler med i sit liv
  • Jeg vil som terapeut give plads til, at det andet menneske kan være og vise sig som det er!
  • Jeg vil som terapeut give plads til at undersøge og opdage muligheder og ressourcer
  • Jeg vil som terapeut være bevidst om min magt og ikke fratage klienten ansvaret for dennes valg og liv.
  • Jeg vil som terapeut arbejde med at fremme klientens bevidsthed om sin frihed, evne til at træffe valg og tage ansvar.
  • Jeg tager som terapeut udgangspunkt i det sted, hvor du, som er klient, er lige nu. 
  • Det skal altid være til gavn for klienten, at klienten kommer i terapi.

Samtalerne vil foregå enten hos mig i Vissenbjerg, – eller på mit kontor på OUH.

Pris:

50 min. – 250,00 Kr.

Lidt om mig: 

Jeg er født i 1968, gift, og har 2 voksne børn.

Ved siden af uddannelsen arbejder jeg som hospitalspræst på OUH. 

Før dette har jeg en del års erfaring med fra arbejdet som sognepræst, hvor samtaler med mennesker, unge som ældre og i forskellige livskriser er en del af hverdagen.

Kunne du være interesseret, så kontakt mig via nedenstående: